fbpx
kubu-logotip

Projekt: »Različnost povezujemo z gibanjem«

Opis in namen projekta

Projekt bo vplival na povečanje socialne vključenosti otrok, mladostnikov in starejših, preko različnih športnih programov, predavanj in drugih aktivnosti. Spodbujalo se bo medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje ranljivih družbenih skupin. S tem se bo vplivalo na dvig ozaveščenosti in strpnosti lokalnega prebivalstva do drugačnosti med ljudmi. Operacija bo spodbujala vključevanje mladih brezposelnih žensk prek usposabljanja in delavnic na temo samozaposlitve in uresničevanja svojega potenciala. Vplivala bo tudi na varovanje okolja, saj se bodo menjale luči na igriščih. S tem se bo poskrbelo za varovanje energije in okolja. Vzpostavljeno bo novo partnerstvo med klubom Kubu, VVO Škratek Svit in Društvom upokojencev Vodice. V inovativnem partnerstvu bodo razvite nove oblike sodelovanja. Ranljivi posamezniki in skupine bodo preko brezplačnih delavnic, izobraževanj in drugih aktivnosti pridobili nova znanja, informacije in se tako lažje vključevali v socialno lokalno okolje. Vzpostavljeno bo sodelovanje s sosednjimi občinami Komenda, Medvode in Domžale, kjer bodo prav tako potekale aktivnosti. V vrtcu bo omogočeno kakovostnejše zgodnje vključevanje otrok s posebnimi potrebami. Z nakupom opreme in pripomočkov se bo omogočalo lažje delo in vključevanje posameznikov v senzorni sobi in ostalih prostorih vrtca.

Cilj projekta

 • medgeneracijsko sodelovanje med otroci, mladostniki, starši in starejšimi
 • ustvarjanje novih inovativnih partnerstev
 • vseživljenjsko učenje in aktivno staranje
 • vključevanje oseb s posebnimi potrebami
 • spodbujanje mladih žensk za samostojno pot
 • varovanje okolja

 

Rezultati projekta

 • povezovanje med partnerji, občinami in različnimi generacijami

 • ureditev infrastrukture in nakup opreme

 • povezovanje in vključevanje otrok s posebnimi potrebami

 • ozaveščenost posameznikov o zdravem življenjskem slogu ( prehrana, gibanje)

 • nova znanja o delu z otroki s posebnimi potrebami, o podjetništvu-kako na samostojno pot

Trajanje projekta

01.04.2019 – 30.08.2020

Partnerji projekta

Vodilni partner: Tenis klub Kubu Vodice

Ostali partnerji: Vrtec Škratek Svit Vodice in Društvo upokojencev Vodice

Financiranje projekta

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.